Brandon Sanderson Sözlük

Amaram: Kaladin’in arkadaşlarını öldürten ama herkesin kahraman gibi gördüğü açıkgöz. Parlayan Sözler’in sonunda foyası ortaya çıkmıştır. Alethkar: Hikayenin çoğunun geçtiği krallık.Güncel kralı Elhokar’dır Aona: Sel’de yaşayan iki Pareden biri (Özveri) Ati: Scadrial’da yaşayan iki Pareden biri (Harap) Ayrıca kendisine özel Atiyum diye bir metali vardır. Kullanan kişiye geleceği görme gücü verir. Balat: Shallan’ın abisi. Babasıyla … Continue reading Brandon Sanderson Sözlük