Brandon Sanderson Sözlük

Amaram: Kaladin’in arkadaşlarını öldürten ama herkesin kahraman gibi gördüğü açıkgöz. Parlayan Sözler’in sonunda foyası ortaya çıkmıştır.

Alethkar: Hikayenin çoğunun geçtiği krallık.Güncel kralı Elhokar’dır

Aona: Sel’de yaşayan iki Pareden biri (Özveri)

Ati: Scadrial’da yaşayan iki Pareden biri (Harap) Ayrıca kendisine özel Atiyum diye bir metali vardır. Kullanan kişiye geleceği görme gücü verir.

Balat: Shallan’ın abisi. Babasıyla düello yaparken bacağı sakatlanmıştır. Hayvanlara eziyet etmeyi ve dolayısıyla baltatazısı dövüştürmeyi sever

Baon: Beyaz kum Çizgi romanındaki ana karakterlerden birisi.

Dabbid: Kaladin’in ilk kurtardığı 2 köprücüden birisi. Kaladin kurtardıktan sonra ağır bir savaş şokuna girmiştir.

Dalinar: Serinin ana karakterlerinden biri. Kholin ailesinin lideri ve kralın amcasıdır. Aynı zamanda bir Bağdökümcüdür.

Dilaf: Elantris’teki Dakhor manastırının lideri.

Demoux: İlk Sissoylu kitabında Kelsier’in Allomansi ile dövüş kazandırdığı yüzbaşı. Daha sonradan generalliğe kadar yükselmiştir.

Desen: Shallan’ın spreni.

Galladon: Elantris’te Raoden elantrise atıldığı zamanki ilk arkadaşı.

Gecegözcüsü: Ziyaret edip bir dilek dileyen insanlara dilediklerini verip yanında bir de lanet veren güçlü spren veya Pare.

Gecekanı: Savaşkıran kitabındaki Parekılıçlarına benzer özellik gösteren Vasher’ın kılıcı.

Hoid: Neredeyse her kozmer kitabında en azından figüran olarak bulunan karakter.

Jah Keved: Shallan’ın çocukluğunda yaşadığı krallık.

Kaladin: Serinin ana karakterlerinden biri. Köprü Dört’ün lideridir. Aynı zamanda bir Rüzgarkoşucudur.

Kaya: Kaladin’e yardım etmeyi ilk kabul eden iki köprücüden biri.

Kadasix: Elçilerin diğer adı.

Kelek: Elçilerden biri. Kralların Yolu’nun açılış bölümü onun bakış açısındandır.

Leras: Scadrial’da yaşayan iki Pareden biridir (Muhafaza). Ayrıca kendisine özel Lerasyum diye bir metali vardır. Kullanan kişi Sissoylu olur.

Lift: Parlayan Sözler’de bölümü olan bir parlayan. Sınırsıçrayan tarikatındandır.

Makabaki: Koyu derili bir ırk. Daha çok görünmediler ama devam kitaplarında görünebilirler.

Moash: Kaladin’in eğittiği köprücülerden biri. Parlayan Sözler’de Paredar olmuş ve Taravangian’ın safına geçmiştir.

Nalan:Elçilerden biri. Parlayan Sözler’in sonunda Szeth’e Gecekanı’nı vermiş ve Semadeşenler tarikatına katmıştır.

Pareshendi: Harap ovalarda yaşayan insan benzeri bir ırk. İnsanlardan farklı olarak kendi fiziksel özelliklerini değiştirmek için form değiştirebilirler.

Rayse: Garaz’ın ismi. Aona, Skai ve Tanavast’ı öldürmüştür.

Reod: Elantris’te Elantrianların çöküşünü getiren deprem.

Roshar: Fırtınaışığı serisinin geçtiği dünya.

Shallan: Serinin ana karakterlerinden biri. Işıkören tarikatına üyedir.

Shalash: Elçilerden biridir. Kralların Yolu’nda kendi tasvirlerini parçalıyordu.

Sissoylu: Tüm metalleri yakabilen Allomanser.

Sel: Elantris’in geçtiği dünyanın genel adı.

Syl: Kaladinle bağ kuran şerefspreni.

Skai: Sel’de yaşayan iki Pareden biri (Hakimiyet)

Spren: İnsan duygularının veya doğa olaylarının cisimleşmiş hali.

Sadeas: 10 Alethkar yüceprensinden biri. Kralların Yolu’nun sonunda Dalinar’a ihanet etmiş Parlayan sözler’in sonunda Adolin Kholin tarafından öldürülmüştür.

Szeth: Alethkar’ın bir önceki kralı Gavilar’a suikast düzenleyen suikastçı. Parlayan Sözler’in sonunda Şerefkılıcını kaybetmiş ve Nalan tarafından Semadeşenler tarikatına alınmıştır.

Terbiye: Rosharda bulunan üç pareden biri. Gecegözcüsü olma ihtimali var.

Taravangian: Kharbranth kralı. Parlayan Sözler’in sonunda Jah Keved’i de ele geçirmiştir. Her gün farklı bir zeka seviyesinde uyanır.

Tanavast: Şeref’in adı. Rayse tarafından öldürülmüştür.

Talanel: On elçiden biri. Son Issızlık sırasında sadece o ölmüş ve diğerleri tarafından terk edilmiştir.

Vasher: Savaşkıran kitabındaki ana karakterlerden biri. Ölümsüzdür. Gecekanı adlı kılıcı yapmıştır.

Venli: Eshonai’nin yeni formları araştıran bir alim olan kardeşi.

Yokbağlama: Yokelçilerin sahip olduğu söylenen antik güç.

Zahel: Vasher’ın Roshar’daki adı.

Wyndle: Lift’in spreni. Bitki şeklindededir.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *